Bikupor

Hultsätterkupan

Våra kupor är inspirerade av både den traditionella topplistkupan och en amerikansk vidareutveckling som kallas katedralkupa. Vi har tagit det bästa från båda och anpassat för nordiska förhållanden. Vi har satsat på genomgående hög kvalitet och naturliga material. Kupan finns i två varianter, en liten basmodell och en större modell med fler bra finesser.

Varför topplistkupa? >>

Hultsätterkupans fördelar jämfört med vanlig topplistkupa:

  • Färre kakras. Topplisternas konstruktion ger mycket stabila kakor.
  • Bina bygger inte fast kakorna i väggarna.
  • Stora och höga kakor ger bra volymeffektivitet och är bra för bina.
  • Inga möss och getingar kommer in genom ventilationsspringor och glipor

Läs mer om Hultsätterkuporna >>

Båda modellerna har dubbelt ventilerat tak, nätbotten, vindskyddat fluster med inställbar storlek på ingången. I trågets underdel finns ett ventilationsgaller. Topplisternas form möjliggör kakor med upp till ca 5 kg honung/st.

Kuporna är bygga helt i trä med rostfria metalldetaljer. Trågets underdel är byggt i 33 mm gran. Överdelen är består av en inre del i 27 mm gran och ett yttre ventilerat tak i fjällpanel. Alla ventilationshål är täckta med rostfritt insektsnät. Limmet som används för topplisterna är livsmedelsgodkänt.

Kuporna säljs obehandlade. Vi rekommenderar någon form av ytbehandling på utsidan. T ex linolja blandat med bivax.

Trä är ett levande material och man får räkna med att det ändras lite med tiden. Det är köparens ansvar att underhålla kupan.

Våra produkter

Lilla Hultsätterkupan

Invändiga mått tråg (LxBxH): 83 x 38 x 46 cm
Utvändiga mått inkl tak (LxBxH): 105 x 50 x 110 cm
Vikt utan topplister: ca 20 kg

Ingår: 22 st topplister, 2 st avdelningsluckor.

Pris 6500 kr inkl moms

Stora Hultsätterkupan

Stora kupans extra finesser:

  • Extra lång möjliggör plats för avläggare
  • Inspektionsfönster i glas med fällbar täcklucka
  • Öppningsbar bottenlåda med extra nätbotten
  • Topplister med passagehål och ventilationsspår
  • Smart gångjärnskonstruktion för locket

Invändiga mått tråg (LxBxH): 139 x 38 x 46 cm
Utvändiga mått inkl tak (LxBxH): 160 x 50 x 110 cm
Vikt utan topplister: ca 40 kg

Ingår: 36 st topplister, 3 st avdelningsluckor.

Pris 9900 kr inkl moms

Transport- och svärmfångarlåda

Låda med plats för 5 st topplister/kakor, för transport av kakor mellan samhällen eller för infångning av svärm.

Pris 650 kr inkl moms

Kontakta oss på info@hultsatter.se eller 0708-871697 (Bengt).