Beskrivning Hultsätterkupan

Katedralmodell

Både den stora och den lilla Hultsätterkupan är katedralmodeller och har samma grundkonstruktionen men den stora kupan är utrustad med några extra detaljer för att vara så optimal som möjligt. Benämningen katedral kommer från att topplisternas speciella form gör att binas bostad nästan ser ut som en katedral. 

Topplisterna

Traditionella topplistkupor har ofta problem med kakras men det löser katedralkupan med topplisternas form. Kakorna får en större fästyta på topplisten och det gör att kakras nästan aldrig förekommer, trots att kakorna är större.

Så här ser topplisterna ut, den lilla kupans lister överst och den stora kupans lister underst. Stora kupans lister har utrustats med passagehål. Det är tre hål i överdelen på listerna som ger bina fina motorvägar rakt igenom kupan. De klarar sig utan dem men gör då ofta lite hål i kakorna istället så passagehålen ger dem mer optimala förutsättningar.

Stora kupans lister har också ett ventilationsspår på ovansidan. Eftersom lilla kupans lister saknar detta rekommenderar vi i den kupan att ha en liten springa mellan topplisterna.

Inga fastbyggen

Ett annat problem i den traditionella topplistkupan är att bina bygger fast kakorna i väggarna vilket gör att biodlaren inte kan komma åt en kaka i mitten utan måste jobba från sidorna. Eftersom kakorna sitter fast så bra i topplisterna i en katedralkupa ser inte bina något behov av att bygga fast kakorna och det ger ett mycket mer lättarbetat samhälle.

Övriga detaljer

Trågets underdel är byggt i 33 mm gran. Överdelen är består av en inre del i 27 mm gran och ett yttre ventilerat tak i fjällpanel. Alla ventilationshål är täckta med rostfritt insektsnät. I trågets underdel finns ett ventilationsgaller.

På den stora modellen finns ett inspektionsfönster i glas längs med hela framsidan. Glaset är täcks av en nedfällbar lucka. Som isolering på vintern läggs en bit tyg mellan glaset och luckan. Biodlaren kan genom fönstret se in i samhället utan att behöva störa bina.

Båda modellerna har ett vindskyddat fluster på långsidan med justerbar öppning.

Båda modellerna har en nätbotten som ger god ventilation. Nätbotten ger ventilation underifrån och sluter samtidigt tätt under avdelningsluckorna.

Det är lämpligt att lägga lite material i botten som isolering och för att ge långsam fuktvandring. Grenflis t ex kan vara lämpligt. Den stora modellen är mer avancerad med en låda under tråget där det går att fylla med mer material. Lådan har också spår på sidorna där det går att lägga in varroanedfallsräknare eller skjuta in en förångare. Lådan är nedfällbar vilket gör det enkelt att rengöra på våren.

Avdelningsluckorna är tillverkade av fukttålig björkplywood för att de ska slå sig så lite som möjligt.

Den stora kupan är längre än vad ett samhälle normalt kan bli. Därför går det att tillfälligt få plats med två samhällen, t ex för en avläggare eller svärm. Placera då det andra samhället på ena gaveln och borra upp ett 22 mm hål som fluster. Hålet kan sedan pluggas med en bit av ett kvastskaft.

Taket är tätt för möss så man behöver inte sätta ihop listerna helt, vilket gör att man undviker att krossa bin när listerna skjuts ihop. Krossas ett bi brukar de andra snabbt bli arga vilket nu undviks. Bina kommer vid behov att täta springorna med ganska mycket propolis men det går enkelt att skära bort senare eller så skördas denna dyrgrip också.

En katedralkupa har mycket större kakor än den vanliga topplistkupan. De höga kakorna anses vara bättre för bina. De kan göra ett tätare yngelklot och får plats med isolerande honung och pollen över ynglen. Det innebär härligt stora honungskakor. Känslan att hålla i en enda kaka med 5 kg honung är smått fantastisk.

Tillbaka >>