Varför topplistkupa?

Stapelkupa

Den vanligaste bikupemodellen kallas för stapelkupa. Bisamhället byggs då upp av ett antal lådor som ställs ovanpå varandra allteftersom bina blir fler och samlar in mer honung. Själva bisamhället finns i botten och honung över. En stapelkupa kan bli ganska hög ett bra år och ge mycket honung. Modellen är utprövad under många år och kan ge goda skördar. Bina bygger gärna högt vilket stämmer med stapelkupans princip.

Men modellen har nackdelar och det är därför det finns så många snarlika varianter. Framför allt blir det tunga lyft när biodlaren ska skörda honungen eller behöver gå in i samhället (som alltså är underst). Traditionell biodling innebär också att ramar ska snickras eller köpas, vax smältas och monteras och honung slungas. Allt detta kan vara ganska tidsödande och kräver mycket utrustning som kostar ganska mycket pengar. Många tycker att allt pyssel kring ramhanteringen är den tråkigaste biten med att ha bin.

Topplistkupa

Topplistkupan är inspirerad av naturfolkskupor och används på ett helt annat sätt. Här byggs inte samhället på höjden utan på bredden. Varje bikaka sitter fast på en enkel trälist som placeras i en lång rad bredvid varandra i ett tråg, oftast av trä. Detta är det enda biodlaren gör som förberedelse och bina bygger sedan själva sina vaxkakor på listerna, precis som i det vilda. På så sätt är det ett väldigt naturligt sätt att odla bin på. Nackdelen med att bina bygger egna vaxkakor är att det ger mindre honungsskörd. 

Fördelarna med topplistkupan är att biodlaren väldigt enkelt kan komma åt samhället när som helst under säsongen utan att behöva lyfta tiotals kilo med honung. Det gör också att biodlaren snabbt kan få en god kontakt med sina bin och snabbare lära sig biodling. Därför anses ofta topplistkupa vara en bra nybörjamodell. Man kan också säga att topplistmetoden gör det roliga med bin roligare samtidigt som den tar bort det tråkiga. Andra fördelar är att eftersom bina alltid kan sysselsätta sig med att bygga ut nya vaxkakor är svärmrisken mindre i en topplistkupa. Vaxkakorna som bina bygger är, eftersom de är nybyggda av bina själva, fria från bekämpningsmedel som oftast finns i de vaxkakor som köps från vaxsmälterierna. Det är därför en förutsättning för oss som tillverkar bivaxprodukter där vi vill kunna garantera en giftfri produkt.

Slutligen finns det ett par små problem med topplistkupor men de har vi fått bort med den nya katedralmodellen. Läs mer om detta på informationssidorna om våra kupor.

Tillbaka >>