Hultsätterkupan


DSC00770
DSC00765
DSC00776
DSC00789
DSC00773
DSC00754
DSC00786
DSC00746
DSC00778
DSC00779
DSC00790
DSC00978
DSC00971
DSC00952
DSC00981
DSC00983

Våra kupor är inspirerade av den traditionella topplistkupan och en amerikansk vidareutveckling som kallas katedralkupa. Vi har tagit det bästa från båda och anpassat för nordiska förhållanden. Vi har satsat på genomgående hög kvalitet och naturliga material. Kupan finns i två varianter, en liten basmodell och en större modell med fler bra finesser.


Varför topplistkupa? >>


Hultsätterkupans fördelar jämfört med vanlig topplistkupa:

  • Färre kakras. Topplisternas konstruktion ger mycket stabila kakor.
  • Bina bygger inte fast kakorna i väggarna.
  • Stora och höga kakor ger bra volymeffektivitet och är bra för bina.
  • Inga möss och getingar kommer in genom ventilationsspringor och glipor


Läs mer om Hultsätterkuporna >>


Båda modellerna har dubbelt ventilerat tak, nätbotten, vindskyddat fluster med inställbar storlek på ingången. I trågets underdel finns ett ventilationsgaller. Topplisternas form möjliggör kakor med upp till ca 5 kg honung/st.


Kuporna är bygga helt i trä med rostfria metalldetaljer. Trågets underdel är byggt i 33 mm gran. Överdelen är består av en inre del i 27 mm gran och ett yttre ventilerat tak i fjällpanel. Alla ventilationshål är täckta med rostfritt insektsnät. Limmet som används för topplisterna är livsmedelsgodkänt.


Kuporna säljs obehandlade. Vi rekommenderar någon form av ytbehandling på utsidan. T ex linolja blandat med bivax.


Trä är ett levande material och man får räkna med att det ändras lite med tiden. Det är köparens ansvar att underhålla kupan.

Våra modellerLilla Hultsätterkupan


Invändiga mått tråg (LxBxH): 83 x 38 x 46 cm

Utvändiga mått inkl tak (LxBxH): 105 x 50 x 110 cm

Vikt utan topplister: ca 20 kg


Ingår: 22 st topplister, 2 st avdelningsluckor.


Pris 6500 kr inkl moms.

Stora Hultsätterkupan


Stora kupans extra finesser:

  • Extra lång möjliggör plats för avläggare
  • Inspektionsfönster i glas med fällbar täcklucka
  • Öppningsbar bottenlåda med extra nätbotten
  • Topplister med passagehål och ventilationsspår
  • Smart gångjärnskonstruktion för locket


Invändiga mått tråg (LxBxH): 139 x 38 x 46 cm

Utvändiga mått inkl tak (LxBxH): 160 x 50 x 110 cm

Vikt utan topplister: ca 40 kg


Ingår: 36 st topplister, 3 st avdelningsluckor.


Pris 9900 kr inkl moms.

Transport- och svärmfångarlåda


Låda med plats för 5 st topplister/kakor, för transport

av kakor mellan samhällen eller för infångning av svärm.Pris 650 kr inkl moms


Kontakta oss på info@hultsatter.se eller 0708-871697 (Bengt).